logo

türkçe

Kadınlar için danışma, psikolojik kadın danışma merkezi tarafından yürütülmektedir. Kurumumuz ba ğımsız olup tamamen kadınlara yöneliktir.Yard ıma ihtiyacınız olduğu durumlarda psikologlar, pedagoglar ve sosyal işçiler sizleri bilgilendirecek ve destek vereceklerdir.

Eğer,

  • eşinizle /erkek arkadaşınızla sorunlarınız varsa,
  • yakın zamanda ya da çocukluğunuzda şiddete maruz kalmışsanız ve bundan dolay ı acı çekiyorsanız,
  • ayrılma ve boşanmayla ilgili hukuksal konularda sorularınız varsa,
  • çocuk eğitimindeki sorunlar konusunda konuşmak istiyorsanız,
  • kendiniz veya yakınınızda bağımlılık hastalığı varsa ve yardım imkanlar ı konusunda bilgilenmek istiyorsanız,
  • Almanyadaki sağlık bakımı konusunda sorularınız varsa,

ve kendinizi yaln ız hissettiğiniz bütün diğer konularda danışma merkezine ba şvurabilirsiniz.

Kadın danışma merkezinin hizmetleri ücretsizdir ve isteğiniz durumunda anonim tutulmaktadır. Bütün çalışanlar dışarıya bilgi vermemekle yükümlüdür (Schweigepflicht).

Türkçe, kürtçe ve almanca dilinde telesekretere konuşup danışma merkeziyle ili şki kurabilirsiniz. Lütfen, telefon numaranızı ve size en iyihangi zamanlarda ula şabileceğimizi de söylemeyi unutmayın. Danışmanımız sizi en kısa zamanda arayacak ve sizinle bir randevuyapacaktır. Danışmanımız sizi aradığında bizzat sizinle görüşecektir.

İletişim:

Frauenberatungsstelle Bielefeld (Kadın Danışma)
Psychologische Frauenberatung e. V.
Ernst-Rein-Str. 33
33613 Bielefeld

Telefon: 05 21 – 12 15 97


Facebook
Instagram